faqs

Quan em tornaran la fiança

Quan em tornaran la fiança

La fiança es retorna integrament en cas de no haver-se produït cap desperfecte fins a 7 dies laborables a partir del dia de sortida.